Συστήματα φυτεμένου δώματος

Πολύ περισσότερο από μια οικολογική κατασκευή

GreenRoofs

Στις μέρες μας οι κατασκευές στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε οικολογικές λύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή του φυτεμένου δώματος αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη λύση σε ότι αφορά την οικολογική δόμηση. Τα συστήματα φυτεμένου δώματος συγκρατούν τα όμβρια ύδατα και στη συνέχεια τα αποθηκεύουν εξοικονομώντας νερό για την άρδευση, φιλτράρουν τον αέρα καθώς κατακρατούν σκόνη και εμπλουτίζουν την ατμόσφαιρα με οξυγόνο, ενώ παράλληλα ενισχύουν την επιβίωση της τοπικής χλωρίδας και πανίδας.

Τα συστήματα φυτεμένου δώματος αποτρέπουν την αύξηση των επιφανειακών θερμοκρασιών δωμάτων και στεγών, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο το μικροκλίμα, μειώνουν την ηχορύπανση, συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας ενισχύοντας τη μόνωση του δώματος, καθώς και στην αύξηση της διάρκειας ζωής των δομικών υλικών, δεδομένου ότι προστατεύονται από τη στρώση του φυτεμένου δώματος. Τέλος, αυξάνουν την εμπορική και αισθητική αξία του κτιρίου και ενισχύουν το περιβαλλοντικό προφίλ του.